คุณ ทราบความหมายของการพนัน กันดีรึยัง?

%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99

 

 

การพนัน gambling หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชคต่างๆ  โดยการทำนายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การพนันโดยการทำนายผลที่คาดว่าเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้า และการพนันที่ไม่มีการแข่งขันโดยขึ้นกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดเช่น หวย

การพนันกับปัญหาสังคมไทย สังคมไทยมีความสัมพันธ์กับการพนันมาเป็นเวลานาน โดยการพนันเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิง รวมถึงการละเล่นของสังคมไทยเป็นเวลานาน เช่น มีการกำหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมารัฐบาลปิดโรงหวยด้วยสาเหตุดังนี้ การพนันมีผลกระทบต่อสังคมสูง ประชาชนมีความหมกมุ่น ไม่ทำมาหากิน หมดเนื้อหมดตัว สิ้นเนื้อประดาตัว อาชญากรรมมากขึ้น

ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงมีการปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักรไทย จากเหตุการณ์ข้างต้น แสดงว่า การพนันมีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย เป็นเวลานาน อย่างไรก็ดีแม้ปัจจุบันการพนันจึงกำหนดว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่การพนันยังไม่หมดจากสังคมไทย เราไม่สามารถห้ามปรามการพนันได้โดยทางเทคนิคแล้ว เราควรจัดระเบียบมัน ทำให้มันถูกกฎหมาย เราจะได้ทราบว่าจำนวนร้านค้าที่ให้บริการด้านการพนันมีมากเท่าไหร่ ทำให้ผู้บริหารประเทศคุมได้ง่าย แต่เนื่องจากระบบมาเฟียที่คุมประเทศนี้อยู่ ผู้มีอิทธิพลต่างๆที่เข้าหุ้นกับบ่อนหลายๆแห่ง ล้วนมีอำนาจทางการเมือง สร้างเงื่อนไขต่างๆนาๆเพื่อยับยั้งไม่ให้การพนันถูกกฎหมาย เพราะกลุ่มคนดังกล่าวจะสูญเสียรายได้ประจำ เราปฎิเสธไม่ได้ว่าจะกำจัดการพนันให้หมดไป โดยทางปฎิบัติเรารู้แก่ใจว่า ไม่มีทาง มันเข้าสายเลือดแล้ว ทางเดียวที่จะควบคุมไม่ให้มันลุกลามได้ ทำได้เพียงหนทางเดียว คือ จัดระเบียบ ทำให้ถูกกฎหมาย และนำรายได้จากการพนันที่ประชนชนต้องสูญเสียให้มาเฟียและเจ้าของบ่อน เล็กๆหรือบ่อนใหญ่ๆ มาพัฒนาประเทศ แต่ถึงกระนั้นแล้ว ถ้ามีผู้ใดทำแบบนั้น จะถูกถอดจากอำนาจ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือถูกกำจัด เพราะรายได้จากการพนัน จากที่สรุปจากทั้วโลก เป็นรายได้ประจำอันดับหนึ่งของธุรกิจมืดที่ทำกำไรได้ดี อันดับ 2 และ 3 เป็นของการค้ามนุษย์ และการค้าอาวุธ หลายๆประเทศที่ไม่มีทรพยากรในการผลิตส่งออกค้าขาย จึงหันมาทำบ่อนการพนันแทน ทำให้มีรายได้มาพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว